Mobirise free website builder software

SEMATIC SCHEMASYSTEM


EFFEKTIVITET
Minska din schemaadministration och effektivisera din verksamhet

Ett av de absolut viktigaste tillskotten med en automatiserad process är den betydande effektiviseringen av schemarelaterad administration. Sematics system kan hantera tusentals pass samtidigt och alltid se till så att ett obekvämt pass flyttas dit det passar bäst in. Vad som tar dagar och veckor att göra för en manuell process gör vårt system på minuter. Och detta görs alltid med hänsyn till önskemål och verksamhetskrav. Denna effektivisering hjälper en organisation att frigöra tid och pengar från administration som istället kan användas till det som utgör kärnverksamhet. Vårdavdelningar som har gått från manuell schemaläggning till vårt system har kunnat minska den administrativa tidsåtgången för schemaläggning från ca. 400 timmar till ca. 20-40 timmar per år.


ÖNSKEMÅL
Personalen ges möjlighet att påverka sin arbetsfördelning

Sematic schemasystem inkluderar ett användarvänligt personalverktyg där varje medarbetare erbjuds möjligheten att lägga in sina önskemål om arbetspass, ledig tid och schemakontinuitet (“schemaflyt”) för en schemaläggningsperiod. Dessa önskemål tillsammans med arbetstidslagen, lokala avtal och organisationens verksamhetskrav utgör den grund som vår schemagenerator, med hjälp av avancerad matematisk optimering, producerar bästa möjliga schemaalternativ på. 


FLEXIBILITET
Generera schema med den schemamodell som gynnar verksamheten mest

Vi levererar en flexibilitet som ger organisationen stor frihet att styra villkoren för hur personalen ska allokeras till de olika arbetspassen. Administratören kan bland annat med verktyget direkt ange: bemanning per kompetens, deltidsprocent, schemastyrningar/önskemål för olika personer eller personalgrupper, låsta jobbpass, jourturer och mycket mer. Det ges möjlighet att justera både statiska parametrar (som ändras sällan) och dynamiska parametrar (som ändras ofta) så att systemet kan anpassas till den schemamodell som gynnar din verksamhet mest.


KONTROLL
Granska, analysera och validera

Schemasystemet erbjuder stor kontroll över de scheman som produceras. Administratören kan tydligt granska bemanningen och statistik för all personal vilket ger en god översiktsbild över den aktuella schemaomgången. Mer detaljerad granskning kan göras genom att visa scheman och ingående statistik på olika passkombinationer, jourpass och nattpass som exempel, för enskilda individer eller grupper av individer. Inget schema sätts i produktion förrän en administratör har fått möjlighet att validera det och sedan godkänna det.


RÄTTVISA
Bra scheman åt alla

Eftersom vårt schemasystem använder historik och statistik över arbetspass kan din organisation producera rättvisa scheman som ger en jämn fördelning av medarbetarnas arbetstid och önskemål. Vad som är rättvisa kan skilja sig väldigt mycket från verksamhet till verksamhet varför vi stödjer flera olika modeller för rättvisa.


INTERAKTION
Ett system för kontinuerlig drift

Sematics verktyg är utvecklade för att ge en interaktiv och användarvänlig tjänst där användarna kontinuerligt kan göra ändringar. Ibland måste önskemål, bemanningsbehov och styrningar ändras på grund av yttre omständigheter som till exempel patientomläggning eller personalbrist. Grundtanken hos oss är att man snabbt ska kunna ändra detta för att sedan direkt kunna generera nya scheman. Om man dessutom vill göra manuella flytt så erbjuds ett fullständigt stöd där man alltid får hjälp med att hålla koll på bemanningsbehovet och statistik så som arbetade timmar. 

HUR GÅR DET TILL?

Läs mer om hur Sematic Schemasystem används i praktiken

VILL DU VETA MER?

Tveka inte att höra av dig till oss. 

Vi berättar hur Sematics schemagenerator kan hjälpa

din organisation med optimal schemaläggning.  

ADRESS
Sematic AB
Brigadgatan 16
587 58 Linköping

ORGANISATIONSNUMMER

  • 556940-0764