Mobirise web page design software

SCHEMAGENERERING I PRAKTIKEN

Sematics schemasystem är ett användarvänligt webbaserat verktyg med vilket din organisation på ett effektivt sätt kan schemalägga skiftgående personal så att kompetenserna allokeras optimalt.

Verktygets hjärta är en automatiserad schemaläggningsalgoritm som utfrån arbetstidslagar, verksamhetens styrningar och de enskilda medarbeternas önskemål hittar en optimal lösning på schemaläggningsproblemet. 

Med vårt verktyg effektiviseras den tidsödande och ofta helt manuella processen att planera in rätt kompetenser vid rätt tidpunkt för att uppfylla bemanningsbehoven för en verksamhet i kontinuerlig drift. Detta frigör tid och pengar från administration till din organisations kärnverksamhet. 

Nedan beskrivs mer detaljerat de fyra steg som utförs för att genomföra en komplett schemalägging och producera högkvalitativa scheman med Sematic schemasystem. 

SCHEMALÄGGNING


STEG 1

Organisationens administratörer specificerar de villkor som medarbetare både enskilt och tillsammans måste följa, så som bemanningsbehov av olika kompetenser. Detta görs via vår webbapplikation som tillåter både gemensamma och medarbetarspecifika villkor, vilket gör det enkelt och snabbt för en administratör att lista avdelningens samtliga villkor.


STEG 2

Alla involverade medarbetare fyller i sina önskemål (i form av exempelvis önskeschema), samtidigt som de har full översikt av kraven som har ställts på dem. Dessa önskemål kan specificeras passvis, dygnsvis, veckovis och även periodvis; det erbjuder enkelhet samtidigt som det ger stor flexibilitet. Det är upp till medarbetaren hur pass detaljerade deras önskemål och önskeschema ska vara.


STEG 3

Administratörerna verifierar och attesterar de specificerade kraven och önskemålen vilket sätter igång genereringen av det slutgiltiga schemat för varje medarbetare. I detta steg är det också möjligt för administratörerna att justera kraven på enskilda personer ifall förutsättningarna har ändrats, så som oväntad sjukfrånvaro eller uppkomna utbildningstillfällen. Tack vare snabbheten i schemagenereringen (ett fåtal minuter för ett fullständigt schema) kan detta steg upprepas ifall villkoren för schemagenereringen behöver justeras ytterligare.


STEG 4

Efter att administartören har fått möljighet att validera och godkänna de genererade schemana, skickas dessa elektroniskt till den involverade personalstyrkan. I det här steget kan man också exportera schemat automatiskt till det aktuella lönesystemet och undvika manuell överföring.

Sematics verktyg producerar högkvalitativa scheman. Jämfört med manuellt framtagna scheman genererar vår algoritm en jämn och hög beläggning på de enskilda medarbetarna. Resultaten ovan visar uppfyllnadsgraden för en manuell schemaläggning och en schemaläggning med Sematics verktyg på en sjukhusavdelning med 35 personer i Region Östergötland.

ADRESS
Sematic AB
Brigadgatan 16
587 58 Linköping

ORGANISATIONSNUMMER

  • 556940-0764